GM280.6-1 80 1,5 / 6,0 4m/M7 1 12 0,09/0,35 60 360 HF 3 EF 14

0.00
0.00
  

GM280.6-1       80 1,5 / 6,0       4m/M7     1       12 0,09/0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM280.6-1       80 1,5 / 6,0       4m/M7     1       12 0,09/0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM280.6-1       80 1,5 / 6,0       4m/M7     1       12 0,09/0,35 60 360  HF 3 EF 14


      德国ABUS从1942年开始专注于开发各种用途的防盗锁。公司拥有80多年以上的制造经验及技术,产品质量为德国好的不锈钢合金及新的制造技术,以保证每款产品的品质及防盗效能,堪称全球优秀的防盗专家。产品用途广泛,主要包括:适用于门、窗防盗锁、密码挂锁、链条锁、带钥匙挂锁、车用防盗锁……等等。
      安博(ABUS)起重设备有限公司是德国着名的起重机制造企业。总部坐落在德国名城科隆附近约30km处的古梅斯巴赫(Gummersbach),那里风景秀丽,依山傍水。30多年前安博公司在那里开始了自己的创业和发展历程。今天,安博公司以年生产4000台标准起重机,2万台套各类起重设备而成为德国大的起重机专业制造厂商。 在德国,每3台起重机就有一台来自安博公司;在全球,安博公司的销售服务网遍布欧洲、亚洲、北美洲、南美洲和大洋洲的70多个国家。在短短的30多年里取得的骄人业绩,ABUS起重机械.安博ABUS产品:,ABUS电动钢丝绳葫芦(高起重量为100吨),ABUS电动环链葫芦(安全起吊80公斤-4吨的货物)。

GM280.6-1       80 1,5 / 6,0       4m/M7     1       12 0,09/0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM280.8-1       80 2,0 / 8,0       4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM280.10-1    80 2,5 / 10,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM280.12-1    80 3,0 / 12,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM280.16-1    80 4,0 / 16,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM280.20-1    80 5,0 / 20,0    3m / M6  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2100.6-1    100 1,5 / 6,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2100..8-1   100 2,0 / 8,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2100..10-1 100 2,5 / 10,0  4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2100..12-1 100 3,0 / 12,0  4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2100..16-1 100 4,0 / 16,0  3m / M6  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2100..20-1 100 5,0 / 20,0  2m / M5  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2125.6-1    125 1,5 / 6,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2125.8-1    125 2,0 / 8,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2125.10-1  125 2,5 / 10,0  4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2125.12-1  125 3,0 / 12,0  3m / M6  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2125.16-1  125 4,0 / 16,0  2m / M5  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.3-2    160 0,8 / 3,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.4-2    160 1,0 / 4,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.5-2    160 1,3 / 5,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.6-2    160 1,5 / 6,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.6-1    160 1,5 / 6,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.8-2    160 2,0 / 8,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.8-1    160 2,0 / 8,0    4m / M7  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.10-2  160 2,5 / 10,0  3m / M6  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.10-1  160 2,5 / 10,0  3m / M6  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2160.12-1  160 3,0 / 12,0  2m / M5  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.3-2    200 0,8 / 3,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.4-2    200 1,0 / 4,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.5-2    200 1,3 / 5,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.6-2    200 1,5 / 6,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.6-1    200 1,5 / 6,0    3m / M6  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.8-2    200 2,0 / 8,0    3m / M6  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.8-1    200 2,0 / 8,0    3m / M6  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.10-2  200 2,5 / 10,0  2m / M5  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2200.10-1  200 2,5 / 10,0  2m / M5  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2250.3-2    250 0,8 / 3,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2250.4-2    250 1,0 / 4,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2250.5-2    250 1,3 / 5,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2250.6-2    250 1,5 / 6,0    3m / M6  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2250.6-1    250 1,5 / 6,0    2m / M5  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2250.8-1    250 2,0 / 8,0    2m / M5  1       012 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM2250.8-2    250 2,0 / 8,0    2m / M5  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 3 EF 14

GM4250.8-1    250 2,0 / 8,0    4m / M7  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 3 EF 14

GM4250.10-1  250 2,5 / 10,0  4m / M7  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 3 EF 14

GM4250.12-1  250 3,0 / 12,0  4m / M7  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 3 EF 14

GM4250.16-1  250 4,0 / 16,0  3m / M6  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 3 EF 14

GM4250.20-1  250 5,0 / 20,0  2m / M5  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 3 EF 14

GM2320.3-2    320 0,8 / 3,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM2320.4-2    320 1,0 / 4,0    4m / M7  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM2320.5-2    320 1,3 / 5,0    3m / M6  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM2320.6-1    320 1,5 / 6,0    1Am / M4         1       025 0,09 / 0,35 60 360      HF 6 EF 14

GM2320.6-2    320 1,5 / 6,0    2m / M5  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM4320.8-1    320 2,0 / 8,0    4m / M7  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4320.10-1  320 2,5 / 10,0  4m / M7  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4320.12-1  320 3,0 / 12,0  3m / M6  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4320.16-1  320 4,0 / 16,0  2m / M5  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM2400.3-2    400 0,8 / 3,0    3m / M6  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM2400.4-2    400 1,0 / 4,0    3m / M6  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM2400.5-2    400 1,3 / 5,0    2m / M5  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM4400.8-1    400 2,0 / 8,0    3m / M6  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4400.10-1  400 2,5 / 10,0  3m / M6  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4400.12-1  400 3,0 / 12,0  2m / M5  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM2500.3-2    500 0,8 / 3,0    2m / M5  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM2500.4-2    500 1,0 / 4,0    2m / M5  2       05 0,09 / 0,35 60 360  HF 6 EF 14

GM4500.4-2    500 1,0 / 4,0    4m / M7  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4500.5-2    500 1,3 / 5,0    4m / M7  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4500.6-2    500 1,5 / 6,0    4m / M7  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4500.8-2    500 2,0 / 8,0    3m / M6  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4500.8-1    500 2,0 / 8,0    2m / M5  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4500.10-2  500 2,5 / 10,0  2m / M5  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM4500.10-1  500 2,5 / 10,0  2m / M5  1       025 0,22 / 0,9 60 360  HF 6 EF 14

GM2630.3-2    630 0,8 / 3,0    1Am / M4         2       05 0,09 / 0,35 60 360      HF 14        EF 14

GM4630.4-2    630 1,0 / 4,0    4m / M7  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM4630.5-2    630 1,3 / 5,0    4m / M7  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM4630.6-2    630 1,5 / 6,0    3m / M6  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM4630.8-1    630 2,0 / 8,0    1Am / M4         1       025 0,22 / 0,9 60 360        HF 14        EF 14

GM4630.8-2    630 2,0 / 8,0    2m / M5  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM6630.6-1    630 1,5 / 6,0    4m / M7  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM6630.8-1    630 2,0 / 8,0    4m / M7  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM6630.10-1  630 2,5 / 10,0  4m / M7  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM6630.12-1  630 3,0 / 12,0  3m / M6  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM6630.16-1  630 4,0 / 16,0  3m / M6  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM4800.4-2    800 1,0 / 4,0    3m / M6  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM4800.5-2    800 1,3 / 5,0    3m / M6  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM4800.6-2    800 1,5 / 6,0    2m / M5  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM6800.6-1    800 1,5 / 6,0    3m / M6  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM6800.8-1    800 2,0 / 8,0    3m / M6  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM6800.10-1  800 2,5 / 10,0  3m / M6  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM6800.12-1  800 3,0 / 12,0  2m / M5  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM8800.8-1    800 1,3 / 8,0    3m / M6  1       05 0,2 / 1,3 50 300         HF 22        EF 22

GM8800.10-1  800 1,7 / 10,0  3m / M6  1       05 0,3 / 1,6 50 300         HF 22        EF 22

GM8800.12-1  800 2,0 / 12,0  3m / M6  1       05 0,33 / 2 50 300         HF 22        EF 22

GM8800.16-1  800 2,7 / 16,0  3m / M6  1       05 0,4 / 2,5 50 300         HF 22        EF 22

GM8800.20-1  800 3,3 / 20,0  2m / M5  1       05 0,5 / 3 40 240         HF 22        EF 22

GM41000.4-2  1000 1,0 / 4,0  2m / M5  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM41000.5-2  1000 1,3 / 5,0  2m / M5  2       05 0,22 / 0,9 60 360  HF 14        EF 14

GM61000.6-1  1000 1,5 / 6,0  2m / M5  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM61000.8-1  1000 2,0 / 8,0  2m / M5  1       05 0,4 / 1,7 50 300         HF 14        EF 14

GM61000.10-1         1000 2,5 / 10,0         2m / M5  1       05 0,4 / 1,7 50 300        HF 14        EF 14

GM81000.8-1  1000 1,3 / 8,0  3m / M6  1       05 0,3 / 1,6 50 300         HF 22        EF 22

GM81000.10-1         1000 1,7 / 10,0         3m / M6  1       05 0,33 / 2 50 300         HF 22        EF 22

GM81000.12-1         1000 2,0 / 12,0         3m / M6  1       05 0,4 / 2,5 50 300        HF 22        EF 22

GM81000.16-1         1000 2,7 / 16,0         2m / M5  1       05 0,5 / 3 40 240   HF 22        EF 22

GM41250.4-2  1250 1,0 / 4,0  1Am / M4         2       05 0,22 / 0,9 60 360      HF 14        EF 14

GM61250.3-2  1250 0,8 / 3,0  4m / M7  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 14        EF 14

GM61250.4-2  1250 1,0 / 4,0  4m / M7  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 14        EF 14

GM61250.5-2  1250 1,3 / 5,0  4m / M7  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 14        EF 14

GM61250.6-2  1250 1,5 / 6,0  3m / M6  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 14        EF 14

GM61250.6-1  1250 1,5 / 6,0  1Am / M4         1       05 0,4 / 1,7 50 300      HF 14        EF 14

GM61250.8-2  1250 2,0 / 8,0  3m / M6  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 14        EF 14

GM61250.8-1  1250 2,0 / 8,0  1Am / M4         1       05 0,4 / 1,7 50 300      HF 14        EF 14

GM81250.8-1  1250 1,3 / 8,0  3m / M6  1       05 0,33 / 2 50 300         HF 22        EF 22

GM81250.10-1         1250 1,7 / 10,0         2m / M5  1       05 0,4 / 2,5 40 240        HF 22        EF 22

GM81250.12-1         1250 2,0 / 12,0         2m / M5  1       05 0,5 / 3 40 240   HF 22        EF 22

GM61600.3-2  1600 0,8 / 3,0  3m / M6  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 22        EF 22

GM61600.4-2  1600 1,0 / 4,0  3m / M6  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 22        EF 22

GM61600.5-2  1600 1,3 / 5,0  3m / M6  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 22        EF 22

GM61600.6-2  1600 1,5 / 6,0  2m / M5  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 22        EF 22

GM81600.4-2  1600 0,7 / 4,0  3m / M6  2       1.0 0,2 / 1,3 50 300  HF 22        EF 22

GM81600.5-2  1600 0,8 / 5,0  3m / M6  2       1.0 0,3 / 1,6 50 300  HF 22        EF 22

GM81600.6-2  1600 1,0 / 6,0  3m / M6  2       1.0 0,33 / 2 50 300         HF 22        EF 22

GM81600.8-2  1600 1,3 / 8,0  3m / M6  2       1.0 0,4 / 2,5 50 300  HF 22        EF 22

GM81600.8-1  1600 1,3 / 8,0  2m / M5  1       05 0,4 / 2,5 40 240         HF 22        EF 22

GM81600.10-1         1600 1,7 / 10,0         1Am / M4         1       05 0,5 / 3 40 240  HF 22        EF 22

GM81600.10-2         1600 1,7 / 10,0         2m / M5  2       1.0 0,5 / 3 40 240   HF 22        EF 22

GM62000.3-2  2000 0,8 / 3,0  2m / M5  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 22        EF 22

GM62000.4-2  2000 1,0 / 4,0  2m / M5  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 22        EF 22

GM62000.5-2  2000 1,3 / 5,0  2m / M5  2       1.0 0,4 / 1,7 50 300  HF 22        EF 22

GM82000.4-2  2000 0,7 / 4,0  3m / M6  2       1.0 0,3 / 1,6 50 300  HF 22        EF 22

GM82000.5-2  2000 0,8 / 5,0  3m / M6  2       1.0 0,33 / 2 50 300         HF 22        EF 22

GM82000.6-2  2000 1,0 / 6,0  3m / M6  2       1.0 0,4 / 2,5 50 300  HF 22        EF 22

GM82000.8-2  2000 1,3 / 8,0  2m / M5  2       1.0 0,5 / 3 40 240         HF 22        EF 22

GM82000.8-1  2000 1,3 / 8,0  1Am / M4         1       05 0,5 / 3 40 240  HF 22        EF 22

GM62500.3-2  2500 0,8 / 3,0  1Am / M4         2       1.0 0,4 / 1,7 50 300      HF 36        EF 36

GM62500.4-2  2500 1,0 / 4,0  1Am / M4         2       1.0 0,4 / 1,7 50 300      HF 36        EF 36

GM82500.4-2  2500 0,7 / 4,0  3m / M6  2       1.0 0,33 / 2 50 300         HF 36        EF 36

GM82500.5-2  2500 0,8 / 5,0  2m / M5  2       1.0 0,4 / 2,5 40 240  HF 36        EF 36

GM82500.6-2  2500 1,0 / 6,0  2m / M5  2       1.0 0,5 / 3 40 240         HF 36        EF 36

GM83200.4-2  3200 0,7 / 4,0  2m / M5  2       1.0 0,4 / 2,5 40 240  HF 36        EF 36

GM83200.5-2  3200 0,8 / 5,0  1Am / M4         2       1.0 0,5 / 3 40 240  HF 36        EF 36

GM84000.4-2  4000 0,7 / 4,0  1Am / M4         2       1.0 0,5 / 3 40 240  HF 50        EF 50

GMC100. 12-1 100 0,7 - 12      1Am / M4         1       3 012 0,425 50 240               HF 3

GMC100. 12-1 100 0,7 - 12      1Am / M4         1       6 012 0,425 50 240               HF 3

GMC100. 12-1 100 0,7 - 12      1Am / M4         1       10 012 0,425 50 240               HF 3

GMC100. 12-1 100 0,7 - 12      1Am / M4         1       20 012 0,425 50 240               HF 3

GMC200. 6-2   200 0,3 - 6        1Am / M4         2       3 6 025 0,425 50 240             HF 3


上一个: ABUCommand......
下一个: 3HAC055074......